Рада Спільноти

Вищим керівним органом Спільноти є загальні Збори членів Спільноти
У період між Загальними Зборами її діяльність координує Рада Спільноти (у складі 7 членів)
Раду Спільноти очолює Голова Ради
Обраним Головою Ради вважається кандидат, який одержав найбільшу кількість голосів під час голосування.

Рада Спільноти виконує наступні функції

скликати загальні Збори Спільноти випускників
розробляти програми діяльності та розвитку Спільноти
приймати рішення про прийом і виключення членів
представляти інтереси Спільноти
затверджувати гранти на проекти членів Спільноти, бюджети проектів
організовувати та контролювати виконання усіх заходів Спільноти
заслуховувати ініціативи членів спільноти та приймає рішення щодо їх резалізації

Члени Ради Спільноти

{{m.name}}

{{m.position}}
{{m.short_descr}} ...ще